Devátý soud – James Patterson

Devátý soud – James Patterson SARAH WELLSOVÁ STÁLA NA PŘÍSTŘEŠKU pro auto a prostrkovala ruku v rukavici otvorem, který prorazila do skla. Pulz jí duněl v uších, když odemykala svisle posuvné okno, zvedala ho a prolézala do temné místnosti. Jakmile byla uvnitř, přitiskla se ke zdi a poslouchala. Zezdola doléhaly hlasy a slyšela cinkot stříbra… Continue reading Devátý soud – James Patterson